Samenwerking school en ouders

Op onze school is plaats voor kinderen, leerkrachten en ouders. Goede contacten tussen ouders, leerlingen en school werken door in de kwaliteit van onze school en komen de leerprestaties en sociale ontwikkeling van de leerling ten goede .Onze primaire taak als school is kennisoverdracht en burgerzinsvorming. Dat betekent dat wij ons ook inspannen om de randvoorwaarden te scheppen. Voor ouders is het duidelijk dat wij een gemeenschappelijke taak hebben, waar het onderwijzen bij de leerkracht ligt en het opvoeden een taak is van school en ouders. Wij zien ouders als een partner en stimuleren ouders om mee te helpen op school en mee te denken over school.

Het is vanzelfsprekend dat school en ouders goed met elkaar samenwerken in het belang van hun eigen en andermans kinderen. Maar waar bestaat dat samenwerken uit? Wat wordt er dan van u verwacht en wat kunt u van school verwachten? We zetten het hier op een rij

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl