Medezeggenschapsraad

Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad (MR) hebben waarin ouders en personeel zitting hebben.Door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders inhoudelijk betrokken bij de school. Zij kunnen invloed hebben op bepaalde zaken, die de school aangaan. Onze MR bestaat uit zes leden (drie personeelsleden en drie ouderleden)

Ouderleden
Nando Rapisarda; vader van Danilo uit groep 7
Laura Passchier; moeder van Jamie uit groep 7, Tess uit groep 3 (tevens GMR lid)
Edgar Smit; vader van Luna uit groep 4

Personeelsleden
Hanny Maarse (tevens GMR lid)
Inge van der Poel (voorzitter)
Wendy Heijmel (secretaris)

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en via de GMR met het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

  • De besteding van geld en gebouwen
  • Veiligheid in en om de school
  • Ouderparticipatie
  • Verbeteringen en ontwikkelingen in het onderwijs 
  • Organisatorische zaken

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op wisselende avonden. De directeur is hierbij op uitnodiging als adviseur (namens het bevoegd gezag Stichting Sint Bavo) aanwezig.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn deels openbaar. Wilt u ook eens iets ter sprake brengen? U bent van harte welkom. U kunt dit dan melden bij een van de leden van de medezeggenschapsraad of u kunt ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Bovenschools is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook daarin zijn ouders en teamleden van elke school vertegenwoordigd. De GMR overlegt met de bestuurder over bovenschoolse zaken, zoals personeelsbeleid en formatiebeleid. Voor meer informatie, klik hier.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl