De oudervereniging

Een school kan niet zonder ouders. Gelukkig heeft onze school een actieve oudervereniging (OV) die activiteiten organiseert, coördineert of faciliteert vanuit de ouderbijdrage die ouders jaarlijks betalen.

Het gaat om activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar die wel op school plaatsvinden of vanuit school worden georganiseerd. Zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest, de schoolreis en de sportdag.

Daarnaast is de oudervereniging aanspreekpunt voor ouders, en kan de oudervereniging het managementteam adviseren over zaken die voor ouders van belang zijn. Meer weten? Bekijk het OV reglement!

Activiteitencommissies
Voor elke activiteit is er een commissie, bestaande uit enkele leden en een enkele teamleden.

Bijeenkomsten
De oudervereniging vergadert één keer per vier/vijf weken. De teamgeleding bespreekt voor de vergadering de te bespreken punten door met de directie.

Wie zitten er in de oudervereniging?
Inge Snijder; voorsitter moeder van Isabella groep 7.
Lucinda Sparks; penningmeester en moeder van Shania groep 7.
Danielle Voll; moeder van Romy groep 8.
Nanda van Bakkum; moeder van Jayden groep 6.
Saskia Tsie; moeder van Tiziano groep 6.
Gitta Wildeboer; moeder van Sven groep 1/2b.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl