Schorsing en Verwijdering

Indien het gedrag van een leerling (of ouder) daartoe aanleiding geeft, kan de directie van de school besluiten de leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school te ontzeggen.

Bij extreme situaties kan de directie het bevoegd gezag (het bestuur) vragen een leerling van school te verwijderen. Het volledige protocol schorsing en verwijdering kunt u hier inzien.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl